Här Får Man

Här Får Man

Swedish:

Här Får Man verkade med syftet att tillhandahålla lagliga forum för graffiti, streetart och dess utövare.

Detta uppnåddes genom att förmedla lagliga uppdrag, tillgång till öppna väggar (platser/väggar där man fick måla lagligt) och möjlighet att ställa ut sin konst till målare.

Från hemsidan:

“Vi anser det även viktigt att människor får skapa sig en egen bild av vad graffiti och streetart innebär och erbjuder därför workshops, kurser, graffitimålningar, gatukonstvandringar, bussresor till öppna väggar, föreläsningar och ordnar evenemang för såväl privatpersoner som organisationer, skolor, fritidsgårdar och företag.

Här Får Man har funnits sedan 2011 och sedan 2013 är HFM en del av Studieförbundet Vuxenskolans projekt UNITY, ett projekt som ämnar att nå målgrupper som i vanliga fall inte tar del av förenings- eller samhällslivet för att på så vis stärka demokratin och minska sociala klyftor”.

  • Role Founder, for: Studieförbundet Vuxenskolan
  • Date 2010-2013